صفحه نخست | آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان

آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان

به گزارش پایگاه خبری ذره‌بین ورزش، چهارمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش هندبال دختران با حضور 23 تیم از امروز یکشنبه 19 شهریورماه 1402 به میزبانی اصفهان در سالن‌های شهید سجادی، شهید خرازی و امام علی (ع) آغاز شد که نتایج ذیل حاصل شد:

روز اول(یکشنبه 19 شهریورماه 1402):
سالن شهید سجادی:
سمنان - مازندران ساعت 8:30 صبح
همدان 22 – لرستان 4
خراسان رضوی 11 – بوشهر 21
کرمانشاه 7 – قم 20
یزد 26 – کردستان 7
زنجان 14 - گیلان 3
کهگیلویه و بویراحمد 8 - مرکزی 5

سالن شهید خرازی:
تهران 26 - چهارمحال و بختیاری 4
آذربایجان شرقی 16 – البرز 24
خوزستان 24 – کرمان 21
فارس 26 – خراسان شمالی 8

اعلام برنامه روز دوم و سوم چهارمین دوره مسابقات هندبال دختران المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور؛
روز دوم (دوشنبه 20 شهریورماه 1402):
سالن شهید سجادی:
سمنان – همدان ساعت 8:30 صبح
اصفهان – لرستان ساعت 9:45 صبح
یزد – گیلان ساعت 11 صبح
کردستان- مرکزی ساعت 12:15 بعدازظهر
زنجان - کهگیلویه و بویراحمد ساعت 13:30
مازندران – همدان ساعت 14:45
یزد – مرکزی ساعت 16
اصفهان – سمنان ساعت 17:15
گیلان - کهگیلویه و بویراحمد ساعت 18:30
کردستان- زنجان ساعت 19:45

سالن شهید خرازی:
تهران – البرز ساعت 8:30 صبح
چهارمحال و بختیاری– کرمان ساعت 9:45 صبح
آذربایجان شرقی – خوزستان ساعت 11 صبح

سالن امام علی:
فارس – بوشهر ساعت 8:30 صبح
قم - خراسان شمالی ساعت 9:45 صبح
خراسان رضوی – کرمانشاه ساعت 11 صبح
فارس - قم ساعت 13
بوشهر – کرمانشاه ساعت 14:15
خراسان شمالی – خراسان رضوی ساعت 15:30
تهران – کرمان ساعت 16:45
البرز – خوزستان ساعت 18
چهارمحال و بختیاری– آذربایجان شرقی ساعت 19:15

روز سوم(سه‌شنبه 21 شهریورماه 1402):
سالن شهید سجادی:
لرستان - سمنان ساعت 8:30 صبح
مازندران - اصفهان ساعت 9:45 صبح
یزد - کهگیلویه و بویراحمد ساعت 11 صبح
مرکزی –زنجان ساعت 12:15
گیلان – کردستان ساعت 13:30
لرستان - مازندران ساعت 14:45
یزد - زنجان ساعت 16
همدان – اصفهان ساعت 17:15
کهگیلویه و بویراحمد– کردستان ساعت 18:30
مرکزی – گیلان ساعت 19:45
سالن امام علی:
فارس – کرمانشاه ساعت 8:30 صبح
قم – خراسان رضوی ساعت 9:45 صبح
بوشهر – خراسان شمالی ساعت 11 صبح

سالن شهید خرازی:
تهران – خوزستان ساعت 8:30 صبح
کرمان– آذربایجان شرقی ساعت 9:45 صبح
البرز - چهارمحال و بختیاری ساعت 11 صبح

سالن امام علی:
فارس – خراسان رضوی ساعت 13
کرمانشاه– خراسان شمالی ساعت 14:15
قم – بوشهر ساعت 15:30
تهران – آذربایجان شرقی ساعت 16:45
خوزستان- چهارمحال و بختیاری ساعت 18
کرمان – البرز ساعت 19:15

گروه‌بندی تیم‌ها به شرح ذیل است:
A : اصفهان، سمنان، همدان، لرستان و مازندران
B : تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری
C : فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، قم، بوشهر و خراسان شمالی
D : یزد، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، گیلان و کردستان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
 آغاز رقابت جذاب دختران هندبالیست کشور در اصفهان
19-06-1402, 08:07
بازگشت