صفحه نخست | جام در اصفهان ماند / شنای المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی

جام در اصفهان ماند / شنای المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش سایت موج ورزش، در رشته شنا تیم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جام قهرمانی را بالای سر برد و تیم‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ایران به ترتیب نایب قهرمان و سوم شدند.
نفرات اول تا سوم ماده های مختلف
۱۰۰ متر آزاد
کیان دولتشاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
علی محمدزاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقام دوم
دانیال بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقام سوم
۱۰۰ متر پروانه
امیررضا احسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران مقام اول
فرشاد حصاری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقام دوم
سبحان ثقفی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین مقام سوم
1۰۰ متر قورباغه
صدرا علی محمدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقام اول
آرش ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام دوم
آرین صفاپور از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقام سوم
۱۰۰ متر کرال پشت
محمد مهدی مرادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
سیدمهیار قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مقام دوم
پویا زندی از دانشگاه علوم پزشکی شوشتر مقام سوم
۲۰۰ متر آزاد
کیان دولتشاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
علی محمد زاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقام دوم
دانیال بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقام سوم
۲۰۰ متر قورباغه
فرزان پیوده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
صدرا علی محمدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقام دوم
آرین صفا پور از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مقام سوم
۵۰ متر آزاد
دانیال بهرامی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقام اول
سید مهیار قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مقام دوم
امیررضا احسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران مقام سوم
۵۰ متر پروانه
کیان دولتشاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
امیررضا احسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران مقام دوم
پوریا رهبر نیکوکار از دانشگاه علوم پزشکی گیلان مقام سوم
۵۰ متر قورباغه
آرش ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
میلاد عامری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقام دوم
صدرا علی محمدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقام سوم
۵۰ متر کرال پشت
محمد مهدی مرادی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام اول
سید مهیار قاسمی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مقام دوم
مجتبی شهیدی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله( عج) مقام سوم
همچنین در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی، تیم اصفهان متشکل ازکیان دولتشاهی، وحید منصوری، آرش ایرانی و محمد مهدی مرادی مقام نخست را کسب کرد، تیم مشهد متشکل از فرشاد حصاری، امیر نیک، رامین اشرف پور و علی محمد زاده به رده دوم دست یافت و تیم دانشگاه ایران با حضور مجتبی ابوالحسنی، سپند تکاپوی، شایان دباغ و امیررضا احسانی بر سکوی سوم ایستاد.
در ۴ در ۵۰ متر مختلط تیمی، تیم اصفهان با حضور محمد مهدی مرادی، آرش ایرانی، کیان دولتشاهی و شاهین ثنایی اصفهانی مقام قهرمانی را کسب کرد، تیم مشهد متشکل از رامین اشرف پور، فرشاد حصاری، امیر نیک و علی محمدزاده مقام نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم دانشگاه شهید بهشتی با حضور یوسف محرابی، هومن علاقه بندی، سعید غریبیان بجستانی و امیرمحمد شاهرخی منسب سوم شد.
جام در اصفهان ماند / شنای المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی
24-05-1395, 19:43
بازگشت