صفحه نخست | معرفی نفرات برتر کشتی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معرفی نفرات برتر کشتی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش سایت موج ورزش، مسابقات کشتی دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به پایان رسید و نتایج ذیل حاصل گردید:
وزن ۱۲۵ کیلوگرم
علی کاظمی مقدم بیدختی از گناباد مقام اول
صادق نیک بخت دانا از اردبیل مقام دوم
محمد جواد نصرتیان از ایلام و عارف رستمی سربزره از بقیه الله(عج) به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۵۴ تا ۵۷ کیلوگرم
سید مرتضی صمدانی از شیراز مقام اول
امین ترابی از سمنان مقام دوم
محمد رضا صالحی از رفسنجان و کیانوش حیدری کرم بستی از اصفهان به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۶۱ کیلوگرم
امین صادقی از رفسنجان مقام اول
نقی عربی از گیلان مقام دوم
فرشاد میرزایی از کرمانشاه و رضا ظهرابی از لرستان به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۶۵ کیلوگرم
امید آزادبخت از لرستان مقام اول
پیمان پیرمحمد زاده از تهران مقام دوم
محمد رضا محمدی از سمان و ابوالفضل معتمد از مشهد به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۷۰ کیلوگرم
محمد مقامی از شیراز مقام اول
محمد صادق علیجان سرحدی مقام دوم
محسن سلیمی منش از کرمانشاه و حسین خانی از گلستان مقام سوم به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۷۴ کیلوگرم
اصغر فلاح از تبریز مقام اول
امیرمحمد یار یاری از همدان مقام دوم
هوشنگ شاهمرادی از قزوین و حسن درویشی نژاد ازکرمانشاه به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۸۶ کیلوگرم
ابراهیم قلی نژاد چمازکتی از تهران مقام اول
اردلان علیخانیان از بیرجند مقام دوم
حسن غره داغلی از اراک و کمال مرتضایی شورکی از شهید بهشتی به صورت مشترک مقام سوم
وزن ۹۷ کیلوگرم
بهنام گرامی نژاد از لرستان مقام اول
سید امیر رضا حسینی از شهید بهشتی مقام دوم
علیرضا طاهری خرد از دانشگاه ایران و افشین محمدی از کرمانشاه به صورت مشترک مقام سوم
معرفی نفرات برتر کشتی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور
24-05-1395, 20:27
بازگشت