صفحه نخست | تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر

تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر

به گزارش سایت خبری موج ورزش،مراسم تجلیل از استاد شاه ثنایی پیشکسوت ومربی ارزشمند، تعدادی از قهرمانان ومدال آوران و تقدیر از زحمات محمد مجیری ریاست هیات جودو شهرستان خمینی شهر با حضور عکافیان معاونت فرمانداری، عباس مرادیان رئیس اداره ورزش وجوانان، حاج هاشمی ریاست هیات همگانی شهرستان و جمعی از معتمدین شهرستان و پیشکسوتان ورزشکاران در سالن جودو خمینی شهر برگزار شد.
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
تجلیل از افتخارآفرینان جودو خمینی شهر
18-12-1395, 20:15
بازگشت