صفحه نخست | نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر

نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر

به گزارش سایت موج ورزش، مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر پسران کشور به میزبانی شهرستان شاهین شهر صبح امروز پنجشنبه اول آذرماه آغاز شد، مراسم افتتاحیه این رقابت ها ساعت 18 امروز در سالن انقلاب می باشد.
گروه بندی مسابقات به شرح ذیل می باشد:
A: هرمزگان، بوشهر، ایلام و اصفهان
B: یزد، کرمان، چهارمحال بختیاری و البرز
C: آشرقی، تهران، قم و گلستان
D: خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی و همدان
E: مازندران، کردستان، زنجان و خراسان شمالی
F: کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، اردبیل، لرستان
G: سیستان و بلوچستان، گیلان، خوزستان و سمنان
H: آغربی، کرمانشاه و مرکزی
نتایج تا به این لحظه
پنجشنبه 1/9/97:
بوشهر 18 – 0 ایلام
یزد 30 – 0 البرز (غیبت تیم البرز)
کرمان 4 – 15 چهارمحال بختیاری
خراسان رضوی 15- 11همدان
فارس - خراسان جنوبی
تهران 10– 7 قم
آشرقی - گلستان ساعت 10 صبح سالن نشاط
مازندران 17- 7 خراسان شمالی
کردستان 21–6 زنجان
کهگیلویه و بویراحمد20 - 8 لرستان
قزوین 20– 2 اردبیل
سیستان و بلوچستان- سمنان ساعت 10 صبح سالن برق
گیلان – خوزستان ساعت 11 صبح سالن برق
آغربی – کرمانشاه ساعت 15 بعدازظهر سالن نشاط
اصفهان – هرمزگان ساعت 16 بعدازظهر سالن نشاط
مراسم افتتاحیه ساعت 18 بعدازظهر سالن انقلاب
جمعه 2/9/79:
آغربی - مرکزی ساعت 8 صبح سالن انقلاب
سیستان و بلوچستان – خوزستان ساعت 9 صبح سالن برق
گیلان – سمنان ساعت 10 صبح سالن برق
کهگیلویه و بویراحمد – اردبیل ساعت 9 صبح سالن انقلاب
قزوین – لرستان ساعت 10 صبح سالن انقلاب
مازندران – زنجان ساعت 11 صبح سالن انقلاب
کردستان - خراسان شمالی ساعت 12 ظهر سالن انقلاب
خراسان رضوی - خراسان جنوبی ساعت 8 صبح سالن نشاط
فارس – همدان ساعت 9 صبح سالن نشاط
یزد - چهارمحال بختیاری ساعت 11 صبح سالن برق
کرمان – البرز ساعت 12 ظهر سالن برق
هرمزگان - ایلام ساعت 10 صبح سالن نشاط
اصفهان - بوشهر ساعت 11 صبح سالن نشاط
تهران - گلستان ساعت 12 ظهر سالن نشاط
آشرقی – قم ساعت 13 بعدازظهر سالن نشاط
شنبه 3/9/97:
خراسان رضوی – فارس ساعت 8 صبح سالن انقلاب
خراسان جنوبی – همدان ساعت 9 صبح سالن انقلاب
مازندران – کردستان ساعت 8 صبح سالن نشاط
زنجان – خراسان شمالی ساعت 9 صبح سالن نشاط
کهگیلویه و بویراحمد – قزوین ساعت 10 صبح سالن نشاط
اردبیل – لرستان ساعت 11 صبح سالن نشاط
قم – گلستان ساعت 12 ظهر سالن نشاط
آشرقی – تهران ساعت 13 بعدازظهر سالن نشاط
سیستان و بلوچستان – گیلان ساعت 9 صبح سالن برق
خوزستان – سمنان ساعت 10 صبح سالن برق
یزد – کرمان ساعت 11 صبح سالن برق
چهارمحال بختیاری – البرز ساعت 12 ظهر سالن برق
کرمانشاه – مرکزی ساعت 10 صبح سالن انقلاب
هرمزگان – بوشهر ساعت 11 صبح سالن انقلاب
اصفهان - ایلام ساعت 12 ظهر سالن انقلاب
مراحل بعدی تا فینال روزهای یکشنبه 4 آذرماه الی پنجشنبه 7 آذرماه برگزار می شود.
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
نتایج به روز می شود/ آغاز هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور در شاهین شهر
30-08-1397, 21:30
بازگشت