صفحه نخست | نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور

نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور

به گزارش سایت موج ورزش، مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر پسران کشور به میزبانی شهرستان شاهین شهر امروز جمعه دوم آذرماه در روز دوم پیگیری شد که نتایج ذیل حاصل گردید:
آغربی - مرکزی (برنده)
سیستان و بلوچستان – خوزستان
کهگیلویه و بویراحمد(برنده) – اردبیل
قزوین – لرستان (برنده)
مازندران (برنده)– زنجان
کردستان(برنده) - خراسان شمالی
خراسان رضوی(برنده) - خراسان جنوبی
فارس(برنده) – همدان
یزد - چهارمحال بختیاری ساعت 11 صبح سالن برق
کرمان – البرز ساعت 12 ظهر سالن برق
هرمزگان(برنده) - ایلام ساعت 10 صبح سالن نشاط
اصفهان(برنده)- بوشهر ساعت 11 صبح سالن نشاط
تهران - گلستان ساعت 12 ظهر سالن نشاط
آشرقی – قم ساعت 13 بعدازظهر سالن نشاط
شنبه 3/9/97:
خراسان رضوی – فارس ساعت 8 صبح
خراسان جنوبی – همدان ساعت 9 صبح
مازندران – کردستان ساعت 8 صبح
زنجان – خراسان شمالی ساعت 9 صبح
کهگیلویه و بویراحمد – قزوین ساعت 10 صبح
اردبیل – لرستان ساعت 11 صبح
قم – گلستان ساعت 12 ظهر
آشرقی – تهران ساعت 13 بعدازظهر
سیستان و بلوچستان – گیلان ساعت 9 صبح
خوزستان – سمنان ساعت 10 صبح
یزد – کرمان ساعت 11 صبح
چهارمحال بختیاری – البرز ساعت 12 ظهر
کرمانشاه – مرکزی ساعت 10 صبح
هرمزگان – بوشهر ساعت 11 صبح
اصفهان - ایلام ساعت 12 ظهر
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
نتایج و تصاویر روز دوم هندبال المپیاد استعدادیابی پسران کشور
2-09-1397, 03:21
بازگشت