صفحه نخست | درخشش اصفهانی ها درمسابقات شمشيربازي قهرماني بانوان كشور

درخشش اصفهانی ها درمسابقات شمشيربازي قهرماني بانوان كشور

به گزارش سایت خبری موج ورزش، مسابقات شمشيربازي قهرماني كشور در اسلحه اپه بانوان و در رده سني نوجوانان و جوانان در سالن شهيد كلاهدوز تهران برگزار گرديد كه در پايان اين رقابت ها نتايج زير بدست آمد :
نوجوانان انفرادي :
مقام اول : فريماه باباپور - آذربايجان غربي
مقام دوم : فاطمه رضايي - اصفهان
مقام سوم مشترك : عاليه دستخوش از يزد و فاطمه خراساني از تهران
نوجوانان تيمي :
مقام اول : استان اذربايجان غربي
مقام دوم : استان يزد
مقام سوم مشترك : اصفهان و مازندران
جوانان انفرادي :
مقام اول : مهسان سادات ايوبي - اصفهان
مقام دوم : فريماه باباپور - اذربايجان غربي
مقام سوم مشترك : الهه سراج زاده از اصفهان و پارسا اميدي از كرمانشاه
جوانان تيمي :
مقام اول : استان اصفهان
مقام دوم : استان اذربايجان غربي
مقام سوم مشترك : استان كرمانشاه و استان يزد
درخشش اصفهانی ها درمسابقات شمشيربازي قهرماني بانوان كشور
درخشش اصفهانی ها درمسابقات شمشيربازي قهرماني بانوان كشور
درخشش اصفهانی ها درمسابقات شمشيربازي قهرماني بانوان كشور

17-06-1395, 17:12
بازگشت