» » برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر

برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر

در تاریخ : 10.04.01
توسط : pejman
نظرات : 0
بازدیدها : 232
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویرمراسم بزرگداشت استاد عباس افشاری، پیشکسوت عرصه رسانه و نماد ادب و اخلاق در مجموعه ورزشی سلامت مشتاق برگزار گردید.
به گزارش موج ورزش، به مناسبت سومین سالروز درگذشت استاد عباس افشاری پیشکسوت عرصه رسانه و نماد ادب و اخلاق، معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان مراسمی همراه با دیدار دوستانه فوتبال به یاد این بزرگوار در مجموعه ورزشی سلامت مشتاق برگزار نمود.
در این مراسم تیم‌های پیشکسوتان فوتبال اصفهان و پیشکسوتان عرصه رسانه به مصاف هم رفتند که در این بین پیشکسوتان فوتبال اصفهان از آمادگی بالایی برخوردار بودند و موفق شدند در این دیدار با حساب 6 بر 3 پیروز شوند.
هدایت تیم رسانه بر عهده استاد اصغر قلندری بود و استاد حسین چرخابی نیز در راس کادرفنی پیشکسوتان فوتبال اصفهان قرار داشت.
قبل از این مسابقه جذاب، مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق برگزار شد که در این مراسم استاد اصغر قلندری، استاد حسین چرخابی و مسعود افشاری، فرزند استاد عباس افشاری دقایقی به بیان خاطرات این مرد بزرگوار پرداختند.
حضور بزرگانی همچون حاج مهدی اخوان پیشکسوت داوری، محمد برزمهری، جواد خلیفه سلطانی، حسین چرخابی و دیگر پیشکسوتان عرصه رسانه و ورزش در این مراسم یادبود قابل توجه بود.
احسان بعیدی معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و متولی این مراسم به خبرنگار ما گفت: از سال آینده به مناسبت بزرگداشت استاد عباس افشاری نماد ادب و اخلاق، تورنمنت چند جانبه فوتبال برگزار خواهد شد و امسال این بازی دوستانه شروعی برای تورنمنت "ادب افشار" بود.
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
برگزاری مراسم بزرگداشت نماد ادب و اخلاق/ تورنمنت "ادب افشار" برگزار می‌شود+تصاویر
بازگشت
تگهای مطلب :
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
گزارش تصویری